Délutáni foglalkozások alóli felmentés

Tisztelt Szülő!

Az alábbiakban tájékoztatom Önt a tanulókra vonatkozó iskolai időbeosztásról.

2013. szeptemberétől a nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján, iskolánkban is új rendben kell megszervezni a délutáni foglalkozásokat. A törvény előírja, hogy az iskolai foglalkozásokat 16 óráig kell megszerveznünk, a tanulóknak pedig kötelező az ezeken való részvétel. A délutáni idősávban napközit és tanulószobai foglalkozást biztosítunk. A korrepetálások, szakköri és sportköri foglalkozások az eddig kialakult rendben kerülnek megszervezésre és lebonyolításra.

A fentiek mellett tájékoztatom arról, hogy a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól az igazgató a szülő kérelmére felmentheti a tanulót. Ez a felmentés a heti délutáni foglalkozások egészére vonatkozik, tehát az egész hétre vonatkozóan el kell dönteni, hogy részt vesz-e a délutáni foglalkozásokon (napközi, tanulószoba) a tanuló vagy nem. Külön egyes napokra adott felmentésre oktatásszervezési okokból nincs lehetőség. Akik csak művészetoktatási órákon, egy-egy szakkörön, vagy sportkörön szeretnének részt venni, de más foglalkozásokon nem, a hét egészére felmentést kérhetnek és amennyiben felmentést kapnak akkor csak az adott szakkörön, sportkörön vesznek részt.

A tanév sikeres megszervezése érdekében kérem, hogy gyermeke időbeosztását átgondolva, nyújtson be kérelmet (minta mellékelve) a délutáni foglalkozások alóli felmentés igénylésére.

A kérelem benyújtásának hiányában, annak megküldéséig és a felmentésig, a tanuló köteles az iskolában tartózkodni minden tanítási napon 16 óráig.

Indokolt esetben a tanév során a felmentést az igazgató visszavonhatja.

Jelen tájékoztatásom a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. szeptember 1-én hatályos 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdése és 55. § (1) bekezdése alapján készült.

Mosonszentmiklós, 2022. augusztus 31.

Együttműködését köszönöm!

Tisztelettel:

Héczné Tóth Mária