Köszöntő

Kedves Látogató!

Köszöntöm Önt megújult honlapunkon!

„Az emberi nem mindenben a szépet s a tökéletest keresi. Ez azon javítási elv, mely cselekedetinek legmélyebb rugója s talán azon lánc, mely az istenekhez legközelebb emeli, és minden munkálkodásának s előre törekvésinek legrejtettebb titka”

(Gróf Széchenyi István)

Tantestületünk 1997-ben határozta el, hogy a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István nevét szeretné felvenni. Tettük ezt azért, mert többször megfordult a községünkben álló kastélyban, mely a Zichy család tulajdona volt. Itt ismerkedett meg későbbi feleségével, Aspangi Seilern Crecentiával, akivel a miklósi barokk templomban határozták el, hogy házasságot kötnek.

Mint nevünk is mutatja, iskolánk többcélú intézmény.

Általános iskolánkban 8 évfolyamon, 8 osztályban, a 2017/18-as tanévben 155 diákot oktatunk. Kis létszámú osztályainkban nagy odafigyeléssel, családias légkörben végezzük nevelő oktató munkánkat.

A délutáni tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését segíti 3 napközis, valamint egy tanulószobás csoportunk. Ezen kívül sportköri és szakköri foglalkozások biztosítják a tartalmas elfoglaltságot.

Az iskola a NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009 pályázatnak köszönhetően korszerű, a 21. századi igényeket szinte mindenben kielégítő, teljesen akadálymentesített épület.

kapcsolatokat alakítottunk ki és ápolunk a település polgármesteri hivatalával, a civil szervezetekkel, a Felsőszeli (Szlovákia) és a Széki (Erdély) általános iskolával.

A szülői munkaközösséggel karöltve változatos programlehetőségeket biztosítunk az együttműködésre. A SZM által létrehozott Protektor alapítvány intézményünk legfőbb anyagi támogatója.

Egyedi sajátosságaink:

Művészeti iskolánkban lehetőség van zenetanulásra, néptáncos felkészülésre, valamint képzőművészeti foglalkozásokon az alkotás örömére. Ezt a képzési formát ebben a tanévben 147 diák veszi igénybe.

Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségek felismerésére, valamint a hátránykompenzációra. Gyógypedagógusunk foglalkozik a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési és magatartászavaros tanulókkal. Utazó logopédus és gyógy testnevelő foglalkozik az arra rászorulókkal.

Nevelő-oktató munkánk fontos mutatója a kompetencia mérések eredménye. Ezek elemzése alapján, a típushibák feltárásával és konkrét feladatok kitűzésével igyekszünk még eredményesebb lenni. 8. osztályosaink felkészülését a központi felvételi írásbelire heti egy matematika és magyar órában segítjük. A második félévben ezek az órák szolgálnak a nyolcadikos záróvizsgákra való felkészülésben.

Idegen nyelvi kínálatunk: angol, vagy német nyelv, 3. osztálytól. Valljuk, hogy az alsó tagozat munkájának az alapkészségek biztos kialakítását kell szolgálnia. A nyelvtanulás optimális időpontja a felső tagozat, illetve a középiskolai évek.

A tanévben változatos projekteket, témaheteket, témanapokat valósítunk meg.

A tanítási időszak utolsó hete az iskolahét, melyet tartalmas kirándulásokkal, DÖK nappal, Határtalanul témanappal, bankettel, ballagással teszünk változatossá.

Elsők között pályáztunk a Határtalanul programban a 7. osztályosaink határon túli kirándulására, melyet az óta is, minden évben megnyertünk.

Nyári szünidős kínálatunkban szerepel a táborozás Dunaszigeten. Valamint az alábbi táborok biztosítanak lehetőséget a pihenésre és tanulásra: képzős tábor, citerás tábor, valamint néptáncos táborunk.

Felső tagozaton, éves szinten, 40 órában, kiscsoportban foglalkozunk tanulásmódszertannal, már 20 éve. Mint tanulásmódszertani tréner, és az Oroszlány Péter Módszertani Műhely aktív tagja folyamatosan szervezek továbbképzéseket iskolán belül és kívül is. Ez egyben iskolánk egyik jó gyakorlata is.

Intézményünk ezzel a jó gyakorlatával pályázott a TÁMOP3.1.4 pályázat során intézményi jó gyakorlatok címre. (2009/10. tanév). Nyertes pályázatunk eredményeként ezt a jó gyakorlatunkat 5 iskola vette át. (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-45 számú Kompetens kompetencia című projekt)

A 2010-es referencia intézményi pályázatunkat is erre a programra adtuk be. A címet 2010. aug. 5-én nyertük el. (TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0073 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése „Referenciaintézmény a kompetenciafejlesztés szolgálatában”)

Ugyanez volt a témája a módszertani innovációra beadott pályázatunknak is, melynek keretében 2 tanéven keresztül tartottunk bemutató órákat és műhelymunkát az érdeklődő pedagógusok számára. (KLIK, mint fenntartó a TÁMOP-3.1.4. B-13/1-2013-0001 „Köznevelés az iskolában” kiemelt projekt keretében a Központ által fenntartott köznevelési intézmények részére a pedagógiai hatékonyság és a tanulói eredményesség növelése érdekében meghirdetett Mentoráló intézményi működés kialakítása.

Osztjuk Szent-Györgyi Albert véleményét az iskola céljáról. Igyekszünk ebben a szellemben nevelni és oktatni.

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

Dr. Szentgyörgyi Albert: Egy biológus gondolatai (Gondolat, Budapest, 1970)

Kérem, amennyiben többet szeretne tudni rólunk, válogasson honlapunk tartalmából, illetve nézze meg galériánk képeit. Kellemes időtöltést kívánok!

Szeretettel várjuk nyílt napjainkon, fogadó óráinkon, fogadó délutánjainkon. Amennyiben erre jár, szívesen látjuk! Kérem, térjen be hozzánk!

Mosonszentmiklós, 2017.11.08.

Héczné Tóth Mária
Héczné Tóth Mária
intézményvezető