„A Csodaszarvas nyomában” – Csopak

06.29 Kedd

Délelőtti tevékenység: Túlélési ismeretek

Célunk az volt, hogy a tanulók megismerjék a túléléshez kapcsolódó alapvető eszközöket, azok tulajdonságait, és a célnak megfelelően válasszák ki azokat a rendelkezésre állók közül.

 A csoportfeladat címe:” Lezuhantunk az erdőben, éljük túl.” A történetben egy repülőgépszerencsétlenség részleteiről olvashattunk. A csoportoknak 15 tárgyat sikerült megmenteniük. A csapatoknak közösen dolgozva kellett a túlélés szempontjából egy fontossági sorrendet felállítaniuk. Majd minden csapatból bemutatta valaki a nagy csoportnak az elképzelését. 
Végül megbeszéltük és értékeltük a csapatok munkáját.

Délutáni tevékenység: Egészségvédelem

Közösen felelevenítettük az egészséggel kapcsolatos ismereteinket, majd megtanultuk néhány elsősegélynyújtási szabályt. Tisztáztuk az egészség fogalmát az Ötlettárban leírtak alapján. Ehhez egészségkártyákat használtunk, és külön csapatokban dolgoztuk fel a témát. Ezután következett egy három részből álló kvízjáték, melyhez használhattak „telefonos” segítséget. A kvíz témái az alábbiak voltak: sport, egészséges életmód, elsősegélynyújtás.

Esti tevékenység: Tábortűz-csatakiáltási verseny

A tanulók megtanulták a tűzgyújtás módszereit, miközben dalokat énekeltünk. A csapat közben megfogalmazott egy-egy csatakiáltást. Az esti együttlét közben megbeszéltük a nap történéseit, élményeit.

06.30 Szerda

Délelőtti tevékenység: Tájékozódás és térképismeret

Délelőtti programunk a „Tájékozódás és térképismeret” volt. Ez a feladat a következő napi túra megtervezésére és a turista jelzések ismeretének felelevenítésére irányult. Tanulóink a túraútvonal megtervezéséhez segítségül használhatták a helyi újságot, és a mellékleteként megjelenő térképet, amin a turistajelzések is szerepeltek. Ezen kívül igénybe vehettek internetes kereső programokat a turistajelzések értelmezésére, kikeresésére. Expedíciós játékkal motiváltuk a csapatokat a versengésre és az érvelés gyakorlására. Kiemelt célunk volt a megegyezésre jutás, hiszen egyetlen túraútvonal közös kiválasztása volt a cél.

Délutáni tevékenység: „Döntéseink irányítják az életünket” – elköteleződés, tervezés

Délutáni programunk a „Döntéseink irányítják életünket” címmel zajlott. A délelőtti munkájuk értékelésével kezdődött a program. Meghallgattuk csapatonként az érveket, hogy melyik csapat milyen túraútvonalat választott és miért. Minden szempontot figyelembe véve konstruktív vita után helyes érvelésekkel sikerült konszenzusra jutniuk. Nagyon élvezték, hogy ilyen rendhagyó módon önmaguk dönthettek a túra pontos útvonaláról természetesen számolva döntéseik következményeivel is.

07.01 Csütörtök

Délelőtti tevékenység: Egész napos gyalogtúra

A hét legnagyobb kihívása, a körülbelül 11 kilométeres gyalogtúra, és az élményparki kaland volt. Korán reggel keltünk útra. Túránk elején megnéztük a Csonkatornyot, aztán a 700 éves csopaki Plul vízimalmot. Majd a Péter-hegy oldalában továbbhaladva nagy nehezen felértünk a csúcsra. Eközben megfigyeltük a turistajelzéseket, gyönyörködtünk a panorámában, valamint megcsodáltuk az erdő növény és állatvilágát. Túránk végállomásaként a Koloska-völgyben pihentünk meg, ahol egy számháborút játszottunk. A túra egy kicsit rövidebbre sikerült a tervezettnél. A kedvezőtlen időjárási körülmények, és az egyik tanuló fizikai állapota miatt néhány kilométerrel le kellett rövidítenünk az útvonalat.

Délutáni tevékenység: Balatoni Élménypark

A délutánt a Balatoni Élményparkban töltöttük. A park izgalmas, extrém és szórakoztató játékokat kínált számunkra, melyek úgy nyújtották a felejthetetlen szórakozás élményét, hogy közben gondoskodtak mindenki maximális biztonságáról. A kalandpark nem mindennapi élmények világába vezette a gyerekeket, ahol merész kalandorokká, mindenre elszánt harcosokká válhattak. Az ingergazdag környezetben a gyerekeket folyamatosan érték az impulzusok, miközben a felhőtlen játék élményét biztosították. Emellett fejlesztették a mozgásos, kommunikációs képességeiket, és gazdagították belső világukat. 

Az felfedezőutat megelőzte egy kis tájékozódás. A gyerekek már előre utánanéztek az interneten a játékoknak, majd írtak egy listát arról, hogy mit szeretnének kipróbálni. Minden egyes sikeresen végrehajtott feladat pontot jelentett a csapatuk számára. Ezért mindenki nagyon igyekezett is megvalósítani a vállalásait.

A park karszalaggal a sétálójegy szolgáltatásait (játszóvár és hintapark, gólyaláb, óriás sakk, slackline, speedminton, streetball, lábtengó, fitness eszközök, piknik helyek) és a felnőtt drótkötélpályát vehettük igénybe. Sajnos nem tudta mindenki leküzdeni a félelmeit, így a drótkötélpályát nem próbálta ki minden tanuló. Helyette hintáztak, pingpongoztak, ugráltak a trambulinban, és sakkoztak. Volt, aki az alapszolgáltatáson kívül egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is kipróbált, befizetett lövészetre vagy quadozásra.

Akik végig értek a drótkötélpályán, 105 akadályt,18 méteres magasságot, 271 méteres csúszást, és 16 méteres szabadesést küzdöttek le. A gyerekek kiélhették mozgásigényüket és kreativitásukat. Mindenki nagyon élvezte a tartalmas délutánt. Fárasztó, de élményekkel teli nap volt.

Esti tevékenység: Közös tábortűz, közös esti mese

Az este során megvitattuk az egyénileg, és a közösen szerzett tapasztalatainkat. Aztán improvizációs mesét mondtunk, amihez a túrához és a kalandparkhoz kapcsolódó szavakat használtunk. A játék jól sikerült, remekül szórakoztunk. Az esti vihar miatt tűzgyújtásra nem volt lehetőségünk.

07.02 Péntek

Délelőtti tevékenység: Fürdőzés folyóban/tóban

 A délelőtt strandolással, vízi és vízparti játékokkal telt. A gyerekek bemutattak különböző úszástechnikákat, vízi labdáztak, strand röplabdáztak, tollas labdáztak és frizbiztek. Néhányan vízibiciklit is béreltek, és kipróbálták az óriáscsúszdát.

Délutáni tevékenység: Élmények feldolgozása

Actvity játékkal kezdtük élményeink felidézését, ahol néhány, a hét eseményeit idéző szót kellett körül írniuk vagy elmutogatniuk. Aztán sor került a csapatok és az egyéni teljesítményének értékelésére is. Kihirdettük a verseny győzteseit, akik jutalmul csokoládét kaptak. Egyéni díjazásaink is voltak. Például díjat kapott a legrendesebb lány/fiú, a legügyesebb kalandor, vagy a legszolgálatkészebb diák is.

Végül a gyerekek értékelték a hetet. Segítségül a következő mondatkezdéseket adtuk:

”Nekem a legjobban az tetszett…, Nem tetszett, amikor…”

Esti tevékenység: Esti főzés és tábortűz műsorszámokkal

A tűzgyújtást követően a gyerekekkel körbe ültünk, beszélgettünk, és elkészítettük pótvacsoránkat. A szalonnasütés után a táncé és a zenéé lett a főszerep. DJ-től zenét kértünk, és pillanatok alatt egy nagyon vidám bulit csaptunk. Énekeltünk, táncoltunk, amihez még idegenek is csatlakoztak.

ÖSSZEGZÉS

A heti terv célja az volt, hogy a program során a fiatalok kikerülve a mindennapi életterük kereteiből az egyszerű természetes környezet adta élettér lehetőségeit felfedezve, azokat megértve és felhasználva tanulják meg megszervezni egyéni és szociális életüket. A hetet a mozgás, a felfedezés és az együttlét élménye szőtte át. Változatos játékokon, feladatokon és kalandokon, túrákon keresztül a gyerekek új ismereteket szereztek. Önállóság és együttműködés, józan gondolkodás és együttérzés, aktív bátorság, akarat és cselekvés értékrendje határozta meg a tevékenységeket. A hét során szerzett tapasztalatok önbizalmat adtak, és megkönnyítették az eligazodást a való életben, ahol nagyobb az önállóság, a felelősség és jó esetben a szabadság is. Minden nap a tanulás, a kommunikáció, a gondolkodás, a személyes interakciók, a kreativitás és a digitális kompetenciák mélyítése köré szerveződött. Változatos játékokon, feladatokon és kalandokon, túrákon keresztül a gyerekek új ismereteket szereztek, az év közben tanultakat, a tantárgyi ismereteiket felhasználták, bővítették és mélyítették. Kihívásokon keresztül tettek szert új ismeretekre, tapasztalatokra önmaguk és társaik képességeiről, teljesítőképességéről, a sikeres együttműködés feltételeiről.

Megismerkedtek a természetben való élethez szükséges praktikus tudnivalókkal. Számos növény- és állatfajt ismertek meg. Megismerték a helyi természet- és környezetvédelmi értékeket és gondokat, és azt, hogy mit tehetnek személyes és közösségi szinten a természeti környezet megóvásáért, a fenntartható jövőért. Túlélési ismereteket, egészségvédelemmel kapcsolatosan ismereteket, tűzgyújtás, főzés, tájékozódási és térkép-ismereteket sajátítottak el.

Gyakorlatot szereztek az érvelésben, társaikkal való közös vélemény kialakításában, javaslatok megfogalmazásában és tervek készítésében. Fejlődött az aktív hallgatási készségük, növekedett empátiájuk. Valamint egészségtudatuk és a természetben történő mozgáshoz, sporthoz, túrázáshoz való viszonyuk. Tovább finomodott problémaérzékenységük, kritikai gondolkodásuk. Nyitottabbak és elfogadóbbak lettek a közösségi programban megismert és közösen alakított viselkedési szabályok iránt. Elfogadóbbakká váltak a feladatokat nehezebben, lassabban megoldó társaik iránt.

A hetiterv minden elemét sikerült megvalósítanunk, és nagyon jól sikerültek a programok. A gyerekek és mi is örültünk a lehetőségnek.

Mosonszentmiklós, 2021.07.07.

 

    

      Thiravong Nikolett, Mihály Gyöngyi Éva

Héczné Tóth Mária