„A Csodaszarvas nyomában” – Pálköve

A projekt címe: „A Csodaszarvas nyomában” – A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Győri Tankerületi Központ Intézményeiben I.

A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-19-2020-00005

Megvalósított program azonosító adatai

 

Szakmai program megvalósításának időpontja:

(A jelenléti ívvel, illetve a célfeladat megállapítással egyezően.)

2021.06.14.– 2021.06.26.

 

Programtípus:

bentlakásos

A programot megvalósító köznevelési intézmény megnevezése:

Mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Bentlakásos program esetén a megvalósítás helyszíne:

(A jelenléti ívvel egyezően.)

Pálkövei Üdülőszálló, 8254 Kővágóörs-Pálköve, Pálkövei út 60.

 

Csoport azonosító adatok

Választott témamodul megnevezése:

Művészeti nevelés

Választott heti terv megnevezése:

Egy mindenkiért, mindenki egyért!-Hol a helyem a közösségben?

Csoport létszáma (tanulók):

15 fő

A csoportban résztvevő tanulók évfolyama(i):

(célcsoport)

7.

 

A heti terv részteles tartalmi leírása:

A heti tábortervezet témájának középpontjában az egyén és az egyén közösségben elfoglalt helye, közösségben betöltött szerepe áll. Ezt a tematikát öt nagy művészeti ág integrálásával közelíti meg a tervezet: képzőművészeti játékok, filmművészeti feladatok, a téma köré csoportosuló drámajátékok, valamint zenei alapokon nyugvó és kortárs irodalomra épülő feladatok váltakoznak és követik egymást.

Olyan gyakorlatokat építünk a tervezetbe, amelyek során a közös alkotást, befogadást tapasztalják meg a gyerekek, illetve a közösségi játékok, csapatépítő foglalkozások által a közösséghez tartozás élményét élik meg.

Részletes programleírások:

06.21. (hétfő)

Utazás a táborba.

Tábornyitás: Önismeret

Fő feladatunk volt a hetiterv és a csoportszabályok, keretek, viselkedési normák, illetve a szálláshely házirendjének ismertetése. Felvázoltuk a nap és a hét tevékenységeit.

Tevékenység:

 “Válassz egy képet!”

Mindenki választott egy számára érdekesnek tűnő képet az asztalra terített újságkivágásokból, képeslapokból, régi fotókból. Mindenki elmondta, miért azt a képet választotta (“Hogy vagy kör?”), hogyan érzi magát, mi jellemző rá éppen most.

Improvizáció

Ráhangoló, bemelegítő játékok:
Alma-körte, Szamuráj, Tükörjáték, Liftben összezárva.

Feladatként kapták, hogy az adott helyzetekre keressenek zenét/zenerészletet. Mutassák be először zenerészlet nélkül az improvizációt, majd zenerészlettel is!

3 fős kis csapatokat alakítottak. A szituáció lényege: három ember a liftben ragad. A figurák viszont mindig különbözőek: pl. terhes nő – punk fiatal – dohányos üzletember, vagy egyetemista lány – ismerkedő „macsó”,- szigorú erkölcsű tanárnő – stb.

A feladat lényege, hogy találkozzanak különböző emberi érzésekkel, érzelmekkel. A hangsúly a közös játékon, a közösségi élményen volt.

Tevékenység: Filmnézés

Olyan filmet lássanak, amely a korosztályukról, azok gondjairól, az egyénről és közösségről szól, vagy amelyben nagyon különböző emberek válnak csapattá, közösséggé, esetleg olyat, amely a társadalomból valamely módon kirekesztett emberek sorsát beszéli el!

A választott  film címe: Az igazi csoda (Wonder) 2017.

Egy új közösségbe bekerülni mindenkinek nagy kihívás – de van, akinek még annál is nagyobb. Auggie Pullman jó fej, okos, kedves és már ötödikes, mégis most kezdi csak az iskolát. A kisfiú ugyanis arcdeformitással született, és eddig édesanyjával tanult otthon. Auggie nem hétköznapi arca alaposan felkavarja az iskolában a kedélyeket. Auggie azonban épp olyan hétköznapi dolgokra vágyik, mint a többi gyerek, és legfőképpen: barátokra. A kisfiú mindent megtesz, hogy elfogadják, de a beilleszkedés nem megy zökkenőmentesen. A szeretetnek és a kedvességnek azonban, mint tudjuk, mágneses ereje van.

Szerezzenek ismereteket különböző társadalmi csoportokról, azok problémáiról, boldogulási útjaikról, megoldási lehetőségekről.

Tiszteljék az emberi életet, ezáltal egymást jobban elfogadják, empatikusabban viselkednek.

 

06.22. (kedd)

Történetfeldolgozás

Tevékenység

Az előző esti kortárs film megbeszélését követően különböző feladatot kaptak a csoportok. Eddigi ismereteiket, filmélményeiket felhasználva kellett olyan közismert filmeket gyűjteni, melyek korosztályuk gondjairól, az egyénről és a közösségről szólnak, melyben különböző emberek válnak csapattá, közösséggé. Az egyik csapat a múltban játszódó történetek közül gyűjtött filmcímeket, a másik jelenben játszódókat, a harmadik az elképzelt jövőbeli történetek közül válogatott címeket. Csoportonként választottak egy-egy jelenetet, melyet bemutattak a többieknek.

Tevékenység

A csoportok bemutatták a jeleneteket, majd közösen értékeltük az alkotásaikat.

Megismerték a mozgókép készítés alapjait, érdeklődéssel fordulnak új technikai ismeretek elsajátítása és megvalósítása felé.

Levendulás foglalkozás a tihanyi levendulaházban

Tevékenységek:

Kézműves foglalkozás keretében minden diák varrt egy kis levendulazsákot, melyet megtöltöttek levendulavirággal. Közben értékes információkat hallhattak a levendula sokrétű felhasználásáról az élet számos területén.

Természetismereti program keretében megismerkedtek a Balaton, valamint környékének geológiai keletkezésével, alakulásával, fejlődésével. Megismerhették a környéken honos állat- és növényvilágot.

Csoportosan tesztfeladatsort töltöttek ki, mely még jobban elősegítette az ismeretek elmélyítését.

A program látnivalóit, értékes információit egy tartalmas kisfilm foglalta össze zárásként.

Vicces rajzok

Egy jellemző emberi tulajdonság vagy archoz kötődő szólás megrajzolása karikatúra formájában.  Pl.: Mindenbe beleüti az orrát. Ferde szemmel nézi a világot. Szemesnek áll a világ. Önállóan, illetve páros munkában is dolgoztak. A munka végén kiállítottuk a vicces rajzokat.

Szükséges eszközök: Nagy méretű rajzlapok, filctollak,

Bővültek ismereteik a karikatúra jellemzőiről. Fejlődött vizuális kommunikációs készségük és összehasonlító képességük, valamint véleményalkotásuk. Jobban elfogadják egymást, pozitívabban értékelik társaikat.

06.23. (szerda)

Kimozdulás- Akadályverseny

Tevékenység: Az akadályverseny előkészítése

Ezt a napot részben Tapolcán, részben kinti, természeti terepen szerveztük meg (tóparton).

Tervezett feladatok: csőben mászás, kakasviadal a vízben, ügyességi sorversenyek a tóparton, egészségkvíz.

Ügyességi és egyéb feladatokon keresztül jobban megismerték egymást. Megtapasztalták az egymásra támaszkodás erejét, a fair play szellemiségét, és türelmesebbek lettek egymással.

Tapolcai – tavasbarlang látogatóközpont megtekintése

A program része volt egy tárlatvezetés az épületben, rövid 10 perces film megtekintése a vulkánokról és a barlangi csónakázás.

A csónakázható tavasbarlang fogadóépületében páratlan kiállítás mutatatta be a karsztvidék csodálatos világát. A gyerekeket kúszóbarlang várta, térhatású fotók és a film segítségével magunk is föld alatti felfedező utakon járhattak. A karsztvíz mészkőből formált gyönyörű alakzatait csodálhattuk meg, ősföldrajzi festmények mutatták be a letűnt korok élővilágát.

Táncest

Tevékenység:

Tánc vagy egyéb mozgáskoreográfia megtanulása a gyerekek által választott, majd egyeztetett zeneszámokra.

Kis csoportokban koreográfiát találtak ki és gyakoroltak be a résztvevők. Zenelejátszásra szolgáló eszközként a mobiltelefont használtuk. Kis csoportban, modern videoklipszerűen adták elő a különféle mozgássort a gyerekek, melyekről felvétel is készült. Közös tűzrakás és szalonnasütés mellett értékeltük a versenyt

06.24. (csütörtök)

Délelőtt: Irodalomból kiinduló alkotás

Választott kortárs versek, szövegek:

Varró Dániel: Email

Csukás István: Szerelmes vers

Tevékenységek:

Vizuális eszközök segítségével dolgozzanak fel irodalmi szöveget. Bővüljenek ismereteik a kortárs irodalomról.

Párhuzamosan három csoportban történtek az alkotások.
1.)Szószobor készítése balatoni mondák, történetek alapján

Tevékenység: A Balatonhoz kapcsolódó formák térbeli elkészítése után közös képpé rendezik az alkotásokat egy színes kartonon.

Szükséges eszközök: Nagy méretű színes kartonok, rajzlapok, filctollak, ragasztó

2.)Képvers készítése

Tevékenység: Az adott irodalmi műhöz tartozó kulcsszavakat a tartalomnak megfelelő képi formába rendezzék el a tanulók. Törekedjenek a tartalom és forma harmonikus egységére! Szükséges eszközök: Nagy méretű karton, rajzlap, filctollak

3.) Illusztráció készítése : Csokonay: A tihanyi ekhóhoz c. verséhez.

Tevékenység: Közös képalkotás. A csoportból mindenki részt vesz a kép egy-egy elemének megfestésében, egységes egész képpé komponálásában.

Szükséges eszközök: Rajzlapok, anilin festékek, ecset

Tevékenység: A műalkotások bemutatása

Kiállítás készült a gyerekek a műveikből, majd közösen értékeltük a műalkotásokat!

Rövid túra a Fülöp-hegyre

A Pálkövei Üdülőtábor–Fülöp-hegy–kőrakodó és uszálykikötő–elhagyott kőfejtő–Pálkövei Üdülőtábor útvonalon ellátogattunk Fülöp-hegyre. Kővágóörs határában elmerültünk a hajdani Pannon-tó hullámai közé, miközben sok érdekességet megtudhattunk az egykori beltengerből lett óriási tóról, és gyönyörködhettünk kőtengereinek csodálatos formakincsében.

Túra időtartama 3 óra, szintkülönbség 150 m, túra hossza kb. 6 km.

A természetismereti tantárgyak anyagához illeszkedő, informatív, de egyben élményszintű, a diákokat aktívan bevonó, játékos feladatokkal tarkított túrán vehettünk részt.

Fedezzük fel a Balaton és környékének gazdag élővilágát és kultúrtörténeti örökségét! Kb. 1 órás interaktív foglalkozás:

Az osztályból alakított 4 csapat óriás, Balatont és környékét ábrázoló játékmezőn, színes békák mozgatásával mérte össze a túrán, illetve foglalkozáson szerzett tudásukat, leleményességüket, színes fotók, feladatkártyák segítségével. Játékos formában új ismeretek birtokába jutottak, balatoni halak, madarak, stb. virágok, híres épületek, települések, valamint a természetvédelem és környezeti nevelés témakörében.

Délután: Zenére alkotás

Tevékenység: Értő zenehallgatás

A feladathoz érdemes a szimfonikus zenekar alapvető felosztását megismerni. Ehhez kiváló kiindulópont Benjamin Britten: Young Persons Guide to the Orchestra című zeneműve.

Minden gyerek kiválasztott egy számára szimpatikus, érdekes hangszert! A feladat az volt, hogy az elhangzó zeneműben “keresse meg a fülével” a választott hangszerét, igyekezzen kihallani, és tegye fel a kezét, amikor azt hallja.

Tevékenység: A zeneművet többször meghallgatták.

Az első meghallgatás alatt a felhangzó hangszer típusok hangulatát folyamatosan megfestették a rajzlapra színfoltokkal, vízfestékkel.

A későbbi meghallgatások alatt különböző formaelemeket raktak fel, rajzoltak filctollal az előzőleg megfestett színfoltokra.

Eszközszükséglet: rajzlapok, vízfesték, vizes edényben víz, ecsetek, filctollak

Csoportalakítás: a délelőtti csoportok szerint megoldható a feladat.

Tevékenység: Igazolványkészítés

Minden résztvevő kap egy A4-es lapot, amelyet négybe hajt. A lap bal felső negyede lesz az „igazolványkép” helye. A jobb felső negyedet három egyenlő részre osztják, míg a lap alsó felét négy egyenlő részre. Az igazolványképen kívüli hét mező egy-egy, a karakterre vagy személyre jellemző tulajdonság rögzítésére szolgál. Például a résztvevő neve, hobbija, kedvenc szavajárása, lakóhelye, életkora, beceneve, stb. Mindenki a saját lapjával kezdi, miközben kellemes háttérzene szól, majd továbbadja a lapját a másiknak.

 

Közösségi játékok:

Történetfolytatás

Kezdjünk el mesélni egy kitalált történetet! Váratlanul hagyjuk abba (akár egy mondat közepén is), és mutassunk rá valakire a csoportból, akinek azonnal folytatnia kell azt!

Vírusfogó

Előkészítünk egy játékteret – egy 25 fős csoportnak egy kézilabdapálya méretű terület elegendő. A tér közepén kijelölünk egy 6 négyzetméternyi területet (szőnyeget), ami a „kórház” lesz. A fogó lesz a „vírus”. Akit megfog, azt megfertőzte. A megfogott hanyatt lefekszik a földre, kezét, lábát az ég felé tartva. A többiek a kórházba vihetik a „beteget”, csuklójánál és bokájánál emelve, a tér közepén lévő kórházba szállítva. Itt a beteg azonnal meggyógyul, és futhat tovább. A fogó célja, hogy a vírus mindenkit leverjen a lábáról. A csoport célja pedig, hogy a játék végére a lehető legtöbben legyenek egészségesek.

Piranha

Keret: a csoport egy mocsaras-lápos vidéken van, ahol tóban hemzsegnek a piranhák. Aki akár csak egy lábbal is lelép a saját „kövéről”, azt azonnal megeszik.

A játékosok feladata, hogy eljussanak a megadott számú „kőre”.

A játékvezető nagy A/3-as méretű (vagy kicsivel nagyobb) számozott csomagolópapírokat tesz le a padlóra szanaszét. A csoport tagjai ráállnak a papírokra, majd húznak egy-egy számot.

Minden játékosnak el kell jutnia arra a papírlapra, aminek a számát húzta, természetesen úgy, hogy közben senki ne essen le a papírról, amin éppen áll. Első alkalommal valószínűleg mindenki arra törekszik majd, hogy ő maga minél gyorsabban a „kövére” jusson, és közben nem biztos, hogy figyelnek egymásra, ezért többen kiesnek a játékból.

Bizalomjátékok:

Párokat alakítunk. A párok egyik tagja behunyja a szemét, a másik lesz az irányító, vezető. Először párja mögé áll, vállánál fogva irányítja becsukott szemű társát úgy, hogy a többi párral ne ütközzenek. Beszélni nem szabad.

Ezután párja elé, vele szembe fordulva áll. Mindketten egy-egy ujjal érnek egymáshoz. Csak az ujjával irányít a látó társ. Beszélni továbbra sem szabad.

Végül a párja háta mögé állva csak a hangjával, érintés nélkül, irányítja társát. Egy-egy vezetés 1 percig tart. A 3×1 perc után csere következik: aki eddig vezetett, az csukja be a szemét, ő lesz az irányított.

A közösségi játékok során új szabályokat ismertek meg, több információt gyűjtöttek egymásról.

 

06.25. (péntek)

Délelőtt:

Kiállításrendezés a héten készült alkotásokból, tárgyakból.

A héten készült fotókat, videókat megnéztük a gyerekekkel együtt, felidéztük a foglalkozásokat, kimozdulásokat, melyek során a képek, filmek készültek.

 Az elkészült alkotásokat tematikai rendben kitettük figyeltünk arra, hogy mindenki alkotása belekerüljön a kiállítás anyagába, mindenki átélje azt az érzést, hogy az ő alkotása is látható.

 A tanult táncokat, páros jeleneteket gyakorolták csoportosan. Átélték a közös alkotások sikereit, támogatták egymást a kiválóságra való törekvésben.

Délután:

Kiállításmegnyitó, előadás (minijelenetek).

Újra előadták a héten készült jeleneteket. Örültek egymás sikereinek. Tábortűz mellett megvitattuk, összegeztük a hét eseményeit. A hét folyamán bővültek ismereteik, különböző emberi tulajdonságokkal ismerkedtek meg és átélték az összetartozás élményét.

 

 

ÖSSZEGZÉS

A heti terv célja az volt, hogy az öt nagy művészeti ág kifejezőeszközeivel ismerkedjenek meg a gyerekek, valamint játék jellegű élményszerzés közben jussanak új információkhoz. A foglalkozásoknak köszönhetően a hét végére átfogóbb képe lett a művészetről egyrészt mint lehetséges kifejezőeszközről, másrészt mint közösségi kapocsról.

Fontosnak tartottuk, hogy a mozgásos játékok helyszíne akadálymentes legyen és kényelmes valamennyi tevékenység kivitelezésére. A tábor területe, a Balaton part kiválóan alkalmas volt a feladatok elvégzéséhez.

A hét folyamán célunk volt, hogy ismerjenek meg új tánclépéseket, kortárs irodalmi műveket, bővüljenek zenei ismereteik. Váljanak irodalmat kedvelő és értékelő fiatalokká. Szerezzenek tapasztalatot abban, hogyan lehet alkotás formájában reflektálni a környezetükre.

Pozitív attitűdöt alakítsanak ki a heti programmal kapcsolatban. A csoportban való alkotás közben alkalmazkodjanak egymáshoz és egyben saját helyüket is találják meg az alkotó folyamatban. Éljék át a közös, egymást figyelembe vevő alkotás és mozgás örömét.

Tudjanak az emberi tulajdonságokkal és érzelmekkel kapcsolatos összehasonlításokat, értelmezéseket tenni. A karikatúra fogalmát képesek legyenek önállóan meghatározni. Fogalmazzanak meg egyéni véleményt a közmondásokról, szólásokról.

A páros és csoportfoglalkozások közben, fejlődött szociális és kommunikációs készségük, valamint gondolkodásuk. Fejlődött mozgáskoordinációjuk, nonverbális kommunikációjuk, zenei kifejezőkészségük.

A különféle tevékenységek felkeltették érdeklődésüket embertársaik iránt, és várhatóan elfogadóbbá váltak. A közösségi játékok során új játékokat ismertek meg, elfogadták és tiszteletben tartották a szabályokat. Ezáltal fejlődtek kooperatív képességeik, elsajátították a szabálykövető magatartást.

A hét folyamán örültek egymás munkájának, türelmesebbek, megértőbbek lettek egymással. Szívesen vettek részt kirándulásokon, gyalogtúrán, ahol sok új ismeret mellett megtanulták, hogyan viselkedjenek elfogadóan, kulturáltan.

Továbbra is képesek lesznek önálló és csoportos munkára, ezáltal fejlődik önálló megnyilvánulási képességük és szereplési készségük. Alkalmassá válnak a közösen létrehozott produktumok értékelésére.

Kiváló lehetőségnek tartom az ilyen jellegű táborozásokat, ezáltal igénnyé válik a hasonló programokon történő részvétel.

Dátum: 2021.06.30.

Galántai Hajnalka, Szabadiné Hécz Ildikó