A 2018/19. tanév helyi rendje


A
2018/19. tanév helyi rendje


A
tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása

sz.

esemény
/ téma

felelős

időpont

résztvevők,
feladatok

1.

Széchenyi
nyomában, Pozsonyban

felsős
munkaközösség

2018-09-25

mindenki

2.

Szent
Miklós Nap

Frank
Györgyné

2018.12.06

mindenki

3.

Tantestületi
kirándulás

Galántai
Hajnalka, KT

2018-12-15

mindenki

4.

Farsang

intézményvezető

Molnár
Gábor

2019-02-11

mindenki

5.

Pályaválasztási
nap

osztályfőnökök

más-más
időpontokban szervezve

mindenki

6.

DÖK
nap

DÖK

2019-06-13

mindenki


A
tanév szorgalmi időszaka


a
13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet – a 2018/2019. tanév rendjéről
szabályozza.


2.
§ (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen
belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. (2) Ha e
rendelet másképp nem rendelkezik, a 2018/2019. tanévben a tanítási év
első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási
napja 2019. június 14. (péntek). A tanítási napok száma – ha e
rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap.


4.
§ (1) A tanítási év első féléve 2019. január 25-ig tart. Az
iskolák 2019. február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A
3. §-ban meghatározott esetekben az első félév utolsó napját az
igazgató állapítja meg.

A
szünetek időtartama


Iskolai
tanítási szünetek:

6.
§ (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október
26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5.
(hétfő). (2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december
21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3.
(csütörtök). (3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019.
április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április
24. (szerda).


Munkaszüneti
napok a szorgalmi időszak nem tanítási szünetre és pihenőnapra eső
időszakában:

október
13. szombat, munkanap

okt.
22. hétfő, pihenőnap

nov.
10. szombat, munkanap

nov.
2. péntek, pihenőnap

dec.
1. szombat, munkanap

dec.
24. hétfő, pihenőnap

dec.
15. szombat, munkanap

dec.
31. hétfő, pihenőnap


Megemlékezések,
témahetek, projektek időpontja


A
nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk
mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok

sz.

esemény
/ téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

1.

Az
aradi vértanúk emléknapja
(október 6.)

Galántai
Hajnalka és a 7. osztály

2018-10-05.

12
óra

fénykép,
videofelvétel, helyi újságcikk

2.

Az
1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Molnár
Gábor és a 8. osztály

2018-10-19.

12
óra iskolai ünnepély

2018-10-23.

17
óra községi ünnepély

fénykép,
videofelvétel, helyi újságcikk

3.

A
kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február
25.)

Molnár
Gábor

2019-02-25.

naplóbejegyzés

4.

Az
1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Szabadiné
Hécz Ildikó és az 5. oszt.

2019-03-14.

12
óra

fénykép,
videofelvétel, helyi újságcikk

5.

A
holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Molnár
Gábor

2019-04-16

naplóbejegyzés

6.

A
Nemzeti Összetartozás Napja, Felsőszelin

Galántai
Hajnalka és a 7. osztály

2019-06-06.

megemlékezés,
közös foto és videó

Az
iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz.

esemény
/ téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

Széchenyi
emléknap: Széchenyi nyomában, Pozsonyban

(Bécs,
1791.
szeptember 21.– Döbling,
1860. április
8.)

felsős
munkaközösség

09-25.

fényképek,
újságcikk

Magyar
Népmese Napja

szept.
30.

alsós
nevelők

Lázárné
Verebes Ilona

09-28.

résztvevők
száma

elkészült
alkotások száma

Kormos
István megemlékezés

Mosonszentmiklós,
1923. október
28. – Budapest,
1977. október
6.

Cseresnyés
Ferenc

10-26.

résztvevők
száma

fotók,
újságcikk

Nikisch
Artúr

(Lébény-Szentmiklós,
1855. október
12. – Lipcse,
1922. január
23.)

Zimonyi
Gábor

10-12.

résztvevők
száma

fotók,
újságcikk

Magyar
Festészet Napja

Lázárné
Verebes Ilona

Szabadiné
Hécz Ildikó

10-18

elkészült
alkotások

Karácsonyi
Koncert

Zimonyi
Gábor

December
utolsó tanítási hete

Fotók,
videó

Anyák
napja

Varga
Beáta

1.osztály

máj.
eleje

újságcikk,
fotók

Pünkösdi
koncert

Zimonyi
Gábor

május
vége

Fotók,
videó

Az
iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz.

esemény
/ téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

évnyitó

Rózsáné
Steininger Anikó és a 2. oszt.

2018-08-31

fénykép,
video, újságcikk

karácsony

Halászné
Kovács Beáta

2018-12-21.

12
óra

fénykép,
video, újságcikk

Batyus
bál

Nagy
Andor

2019-
01-26

résztvevők
száma

fénykép,
video, újságcikk

farsang

alsós
és felsős munkaközösség, SZM

2019-01-20

fénykép,
video, újságcikk, SZM bevétel

alapítványi
bál

intézményvezető,
SZM, Molnár Gábor

2019-02-09

fénykép,
video, újságcikk, SZM bevétel

bankett

Galántai
Hajnalka és a 7. oszt.

2019-06-13

ballagás

Galántai
Hajnalka és a 7. oszt.

2019-06-14.

17
óra

fénykép,
video, újságcikk

tanévzáró

Halászné
Kovács Beáta és a 4. osztály

2019-06-21.

17
óra

fénykép,
video, újságcikk

Témahetek,
projektek

sz.

esemény
/ téma

felelős

időpont

eredményességi
mutató

4.

Témahét
– farsang

Németh
Péterné és a 3. osztály

január

farsangi
rendezvény

Lovagok
(3 hetet meghaladó projekt)

5.
osztály, Molnár Gábor

február

résztvevő
órák száma

Pénzügyi
és vállalkozói témahét

mindenki

2019.
02.25-03.01.

résztvevő
órák száma

Digitális
témahét

mindenki

2019.04.08
-04. 12.

résztvevő
órák száma

Fenntarthatóság
témahét

mindenki

2019.
03.18 -03. 22.

résztvevő
órák száma

Határtalanul
kirándulás

Galántai
Hajnalka

2019.
06-06-09.

fénykép,
video, újságcikk

Határtalanul
témanap

Galántai
Hajnalka

06.13.

jól
kitöltött TOTO

Tanulásmódszertani
epochák

időpont

esemény
/ téma

felelős

időpontja

2018.10.15-19.

Első
epocha

Őszi
pedagógiai napok: bázisintézményi program

csoportvezetők

1-2.
órák

2018.11.19-23.

Második
epocha

csoportvezetők

3-4.
órák

2019.01.28-02.01..

Harmadik
epocha

csoportvezetők

5-6.
órák

2019.03.04-08.

Negyedik
epocha

csoportvezetők

váltott
időpontban

Az
előre tervezett nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont

esemény
/ téma

felelős

eredményességi
mutató

2018-08-04.

Tanévkezdéssel
kapcsolatos teendők. Munkaterv elfogadása.

intézményvezető

jegyzőkönyv

2018-10-08.

Éves
statisztika.

Aktualitások.

intézményvezető

intézményvezető
helyettes

jegyzőkönyv

2018-11-05.

Aktualitások.

intézményvezető

jegyzőkönyv

2018-12-03.

Karácsony
projekt.

osztályfőnökök

jegyzőkönyv

2019-01-07.

Félév
zárásával kapcsolatos teendők. Aktualitások. Farsang.

intézményvezető

intézményvezető
h.

jegyzőkönyv

2019.01.28

Féléves
osztályozó értekezlet

intézményvezető

intézményvezető
h.

jegyzőkönyv

2019-02-04.

Alapítványi
bál. Aktualitások.

intézményvezető,
DÖK, SZM

jegyzőkönyv

2019-03-04.

Ünnepek.
Aktualitások. Kompetenciamérés eredményeinek elemzése.

intézményvezető

jegyzőkönyv,
eredmények, célkitűzések

2019-04-18..

Látogatás
az óvodában. Aktualitások. Beíratás.

intézményvezető,
óvodavezető

jegyzőkönyv

2019-04-01.

Témahetek
programjai

intézményvezető

jegyzőkönyv,
eredmények, célkitűzések

2019-05-06.

Kompetenciamérések
előkészítése. Aktualitások.

munkaközösség
vezetők

jegyzőkönyv

2019-06-03.

Évzárás.
Aktualitások..

intézményvezető

jegyzőkönyv

2019-06-11.

Osztályozó
értekezlet

intézményvezető

jegyzőkönyv,
statisztika

2019-06-24.

Tanévzáró
értekezlet.

intézményvezető

intézményvezető
h.

mkv.

jegyzőkönyv,
beszámolók


A
szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok időpontjai

időpont

esemény
/ téma

felelős

eredményességi
mutató

2018.
szeptember

(tájékoztatók
alapján)

Szülői
értekezletek: Tanév rendje, e-ellenőrző kezelése

osztályfőnökök

látogatottsági
mutató min.70%

2018.
október vége

1.
oszt. szülői értk. az előkészítő időszak után

Varga
Beáta

2018.
november nov. 19.

16-19
óra

Felsős
fogadóóra

felsős
tanárok

látogatottsági
mutató min.70%

2018.
november nov. 26.

16-19
óra

Alsós
fogadóóra

alsós
tanárok

látogatottsági
mutató min.70%

2019.január

8.
osztály továbbtanulási szülői értekezlet

ofő,
ig.

látogatottsági
mutató min.70%

2019.
április 08.

16-19
óra

Felsős
fogadóóra

felsős
tanárok

látogatottsági
mutató min.70%

2019.
április 15.

16-19
óra

Alsós
fogadóóra

alsós
tanárok

látogatottsági
mutató min.70%

2019.
május 21-

18
óra

Szülői
ért.

Be-
és elszámolások, összegzések

osztályfőnökök

látogatottsági
mutató min.70%

Iskolai
kórus:


Az
iskolai kórus időpontja: szerdánként 14 óra

Az
intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok
tervezett időpontja

időpont

esemény
/ téma

felelős

eredményességi
mutató

2019.
január

Látogatható
néptánc foglalkozások az alapfokú művészeti iskola
csoportjaiban.

Nagy
Andor

látogatottsági
mutató min.70%

2018.
okt. 18. 1-2. órákban

Nyílt
napok felsőben

mindenki

látogatottsági
mutató min.70%

2018.
nov. 20. 1-2. órákban

Nyílt
napok alsóban

mindenki

látogatottsági
mutató min.70%

2019-03-12

nyílt
nap (1-2. órákban)

mindenki

látogatottsági
mutató min.70%


Posted in Hírek.