Április 2. – az autizmus világnapja

2007-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete április 2-át jelölte ki az autizmus világnapjának. A világnap célja, hogy széles körű információt nyújtson az autizmusról. Fontos, hogy felhívjuk embertársaink figyelmét arra, hogy a világon minden száz emberből egy autizmusban érintett.  

Magyarórák keretében mi is megemlékeztünk az autizmussal élő emberekről. A felső tagozatos diákjaink közül sokan szövegalkotás keretében foglalkoztak a témával. Mások saját készítésű kiselőadásokkal adtak tájékoztatást osztálytársaiknak az autizmusról.  

Hálám Dominik, ötödik osztályos tanulónk is készített egy rövid fogalmazást, melyben hangsúlyozta a másság elfogadásának fontosságát. Írását Dominik Csitáry-Hock Tamás megfontolandó gondolataival zárta: „Másnak lenni nem rosszat jelent. Másnak lenni többet jelent. Többet látni a világból, többet érezni belőle…és többet adni hozzá. Sosem az az értékes, amiből sok van. Hanem az, ami ritka.” 

Két kisfilmet is megnéztünk, melyek az autista emberek életébe engednek bepillantást.  

Megérteni. Elfogadni. Segíteni. • A U T I Z M U S-kisfilm 9:35  

Sorsfordító- Autizmus 11:00 

Az érzékenyítő órák hatására többen otthon, a családtagoknak is beszéltek az autisztikus tüneteket mutató emberekről. Sin Patrícia is így tette, odahaza Szülei figyelmét hívta fel a téma fontosságára. A világnap alkalmából -Patrícia hatására – kék ruhába öltözött a Család.  

Frühwirth Ildikó 

Posted in Egyéb.