Idegennyelvi olvasásverseny iskolánkban

2023.04.04-én régóta dédelgetett álmom vált valóra, hiszen végre megszervezhettük az első olyan idegennyelvi versenyt, mely nem arról szólt, hogy előzetesen információkat gyömöszölünk a gyerekek fejébe, majd számon is kérjük azokat, hanem külön felkészülés nélkül, „csak lazán” el kellett olvasni angolul, ill. németül egy pár mondatból álló szöveget. Nagy volt az érdeklődés, iskolai szinten 56 résztvevőt hallgattunk meg. Mindenki sikeresen teljesítette a feladatot. 2 kategóriában hirdettünk győzteseket idén. Jövőre szeretnénk a környékbeli iskolákat is meghívni, hogy szélesebb körben is megmérettessük magunkat. Ezúton is köszönöm az iskola támogatását, hogy hagyományteremtő szándékkal el tudtuk indítani ezt a nem hagyományos versenyt.

Eredményeink:
Angol I. kategória
3. hely Bánfi Ramóna Luca, 5. osztály
2. hely Móricz Petra, 6. osztály
1. hely Stergerits Dániel, 4. osztály

Angol II. kategória
3. hely Lukács Hanga Alexa, 7. osztály
2. hely Bánfi Flórián, 7. osztály
1. hely Lőrincz Eszter, 7. osztály

Német
I. kategória 3. hely
Sterkovich Zoé, 6. osztály
2. hely Radics Hanna, 4. osztály
1. hely Csizmadia Máté, 6. osztály

Német II. kategória
3. hely Sághi Zsófia, 8. osztály
2. hely Herold Barnabás, 8. osztály
1. hely Kritzer Bianka, 7. osztály

Lukács Bettina, angol tanár

Csodálatos Felvidék – Határtalanul

Iskolánk hetedik osztálya 2023. április 12-13-14-én a Határtalanul pályázat keretében a Felvidéken töltött három napot. Jártunk Komáromban az erődben, Gútán a hajómalomnál és Európa leghosszabb fedett fahídján is átsétáltunk. Megtekintettünk Ógyallán egy száznegyven éves obszervatóriumot, Deákin a szlovák alapiskolában lányaink szavaltak és fiaink eljárták a legényest. Megtekintettük Selmecbányát és Besztercebányát. 400 méter mélyen túráztunk másfél kilométert. Pozsonyban emeletes buszos városnézésen vettünk részt idegenvezetővel. Remélhetőleg örök élmény marad a tanulóinknak ez a háromnapos kirándulás.

Mihály Gyöngyi osztályfőnök és Molnár Gábor kísérő tanár

Halászin járt a 7. osztály – Határtalanul

2023. március 31-én a Határtalanul pályázat kötelező előkészítő 3 óráját Halászin tartottuk meg, ugyanis – egy együttműködési szerződés keretében- a halászi hetedikesekkel utaztunk a Felvidékre. Az ottani két hetedik osztály hívott meg bennünket, hogy a gyerekek a kirándulás előtt megismerkedjenek egymással. Mindkét iskola diákjaitól gyönyörű előadásokat hallottunk, és áttekintettük képes beszámolókkal a kirándulás helyszíneit. Molnár Gábor tanár úr mutatta be a miklósi iskolát képes vetítéssel, és a gyerekek nagy örömére az utazással kapcsolatban Kahoot kvízzel készült. Végül sétáltunk a csodálatos halászi Duna-parton.

Köszönet a halászi iskolából Cseri Éva és Janik Mónika tanárnőknek és Nagy György tanár úrnak a szíves vendéglátásért.

Mihály Gyöngyi osztályfőnök

Angol mondókaversenyen játunk Kunszigeten

2023. 04. 13-án délután két negyedik osztályos tanulóval, Farkas Petrával és Potyondi Mihállyal angol mondókaversenyen vettünk részt a kunszigeti iskola szervezésében. A gyerekek gyönyörű szép, hibátlan szavalása után jól megérdemelt emléklappal, élményekkel gazdagodva, tele hassal (hála a szíves vendéglátásnak) térhettek haza. Nagyon büszke vagyok Rátok, köszönöm a munkátokat!

Lukács Bettina, angol tanár

Beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 Tájékoztatom, hogy az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2023. április 20-21.

 A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozással kapcsolatos döntés: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt, melyet szintén írásban közöl a szülővel.

A jogorvoslati eljárás: az Nkt. 37. § (2) bekezdés szerint az iskola döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt naptári napon belül a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 83. § (5) bekezdés alapján a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviseli.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdés a-b) pontjai alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében.

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

 

Az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon érhető el. A bejelentkezéshez a gyermek OM azonosítójára lesz szükség és a születési dátumára. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező lesz, de felhívom a figyelmet a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, hiszen ez által jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik majd az ügyintézés.

A beiratkozás során kérem bemutatni a gyermek:

  • születési anyakönyvi kivonatát
  • személyi igazolványát
  • lakcímkártyáját

Nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

Intézményünk a 20/2012. EMMI rendelet 182/A §-ának (3) bekezdése alapján a 2023-2024- es tanévben az alábbi egyházak közreműködésével szervezi meg a hit- és erkölcstan oktatást. Ha a szülő nem él az egyházak által nyújtott lehetőséggel, a tanuló az iskola által szervezett etika oktatáson vesz részt.

Magyar Katolikus Egyház
Egyházi képviselő:
Mészáros Miklós
9155 Lébény
Templom tér 2.

Magyarországi Református Egyház
Egyházi képviselő:
Csáfordy Julianna
9200 Mosonmagyaróvár
Hunyadi u. 4.

Magyar Evangélikus Egyház
Egyházi képviselő:
Lázárné Tóth Szilvia                                    
9155 Lébény
Iskola u. 2.

A jelentkezés határideje:

  • Leendő elsősöknek a beiratkozás utolsó napjától számított két hétig, azaz  2023. május 5.
  • Jelenlegi 1-7. évfolyamos tanulóinknak 2023. május 20-ig van lehetősége az etika, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani.
  • Május 20-át követően nem áll módunkban elfogadni a jövő tanévre vonatkozó
    módosítást!

Mosonszentmiklól, 2023. április 4.

Héczné Tóth Mária

intézményvezető

Papírgyűjtés az iskolában

03. 31-én iskolánk diákönkormányzata papírgyűjtést szervezett, melynek összegét ilyenkor tavasszal mindig a 7. osztály kapja a Határtalanul program támogatásaként. Idén sem volt ez másképp, délután 1 és 5 óra között folyamatosan érkeztek a szorgalmas diákok és szüleik az összegyűjtött papírkupacokkal. Volt, aki többször is fordult. Köszönjük szépen minden résztvevőnek Gyöngyi néni és osztálya nevében, akik 37.500.- forinttal lettek gazdagabbak.

Lukács Bettina

Tavasz van, tavasz van…

Azért szeretem a tavaszt, mert ezekben a hónapokban már egyre melegebb az idő, és több időt tudunk a szabadban tölteni. Ilyenkor nyílnak a virágok és a fák. Újra lehet a kertben növényeket ültetni és gondozni. A madarak éneket is gyakrabban hallhatjuk. Tavasszal ünnepeljük húsvét és anyák napja ünnepét is. Minden évben nagy izgalommal várom március elsejét.  

Földi Erika 6. osztály

Azért szeretem a tavaszt, mert ilyenkor minden kivirul. A madarak dalolnak és jókedvükben csiripelnek. A fák ágai rügyeznek. Egyre többet lehetünk a szabad levegőn, ez még az egészségünkre is jó hatással van. Melegszik az idő, hiszen közeledünk a nyár felé. Mindenki egyre vidámabb lesz.

Sterkovich Zoé 6. osztály

„Petőfi 200”

200 évvel ezelőtt, 1823. január 1-jén látta meg a napvilágot a magyar irodalom meghatározó költőegyénisége, Petőfi Sándor. A kerek évforduló alkalmából intézményünk tanulóival március hónapban a „Petőfi 200 – projekthéten” a költőre emlékeztünk.
Rendhagyó magyaróra keretében a felső tagozatos diákjaink osztályonként és egyéni módon Petőfi-verseket szavaltak az aula színpadán. Nemcsak magyar nyelven, hanem angol fordításban is meghallgattunk néhány költeményt a hetedik évfolyamos tanulóink előadásában. A természettudomány-órák keretében családfákat, informatikaórákon Petőfi-ppt-ket készítettek a gyermekek. A testnevelésórákon pedig 1823 méteres távot futottak le diákjaink.
Március 15-e tiszteletére ötödik osztályos tanulóink az iskola színpadán adták elő színvonalas műsorukat.
Iskolánkban már hosszú évek óta hagyomány, hogy tavasszal, a költészetnapi programok keretében versillusztráció rajzpályázatot hirdetünk tanulóink számára. Ebben a tanévben – rendkívüli módon – az alsó és felső tagozatos diákjaink Petőfi-verseket jelenítettek meg rajzaikon. Számos csodaszép alkotás született a pályázat alkalmából.
Íme az eredmények:
I. kategória:
1. osztály:
1. hely: Frank Luca Hermina, Németh Léda
2. hely: Udvardi Kristóf
3. hely: Szekula Áron

2. osztály:
1. hely: Szabó Liza Blanka, Tán Fanni
2. hely: Hécz László, Nyári Lilien
3. hely: Farkas Boldizsár
dicséret: Fülöp Léna, Szabados Ákos

II. kategória:
3.osztály:
1. hely: Makranczi Alexandra, Spadaro Marco
2. hely: Födémesi Réka, Frank Ágoston
3. hely: Fülöp Mátyás, Sterkovich Barna
dicséret: Bodor Jázmin, Kalmár Balázs

4.osztály:
1. hely: Farkas Petra, Pelyhe Rebeka Liliána
2. hely: Németh-Dobos Abigél, Radics Hanna
3. hely: Kolnhofer Zsófia Katalin, Laki-Tóth Emma, Szabó Dorka
dicséret: Simsek Eysan

III. kategória:
5.osztály:
1. hely: Kozselszky Kitti, Nátz Blanka
2. hely: Földi Fanni, Tóka Júlia
3. hely: Nagy Sára, Szabó Anna
dicséret: Stergerits Napsugár, Szűcs Gergely

6. osztály:
1. hely: Móricz Petra, Spadaro Bruno
2. hely: Sterkovich Zoé, Takács Kitti Kata
3. hely: Dobos Kornél, Fűzfa Noémi

7. osztály:
1. hely: Raczenböck Balázs
2. hely: Lőrincz Eszter
3. hely: Szekeres Gergely
dicséret: Nagy Ferenc

8. osztály:
1. hely: Fűzfa Virág
2. hely: Fűzfa Dorina
3. hely: Potyondi Márton


Köszönjük Lázárné Verebes Ilona és Szabadiné Hécz Ildikó tanárnők áldozatos munkáját. Gratulálunk az eredményekhez!
Köszönjük a „Petőfi 200 – projekthét” rendezvényein való közreműködést és együttműködést valamennyi pedagógusnak és tanulónak egyaránt.

Frühwirth Ildikó magyartanár

The Royal Family verseny

Erzsébet királynő sajnálatos halála alkalmából részt vettünk a 6. osztályosok 3 csapatával (összesen 8 fővel) a The Royal Family, vagyis A Királyi Család című angol versenyen. A feladatokat emailben kaptuk meg, a Polgármesteri Hivatal segítségével nyomtattuk ki színesben, s ebbe a feladatlapba dolgoztak heteken keresztül a lelkes (esetenként nulladik órában kevésbé lelkes 😊) diákok. Bár a verseny egy fordulós volt, a feladatlap maga több, mint tíz oldal, és ez még nem tartalmazta az elkészítendő projekteket, melyek között volt olyan, amit személyenként volt kötelező elkészíteni és volt olyan is, amit csapatonként egy példányban kellett legyártani. A hosszú hetek dolgos munkája azonban most is kifizetődött, hiszen a majd kétszáz résztvevő közül csapataink a 12., 15., és 30. helyen végeztek. A csapatok tagjai: Riedl Anna-Tóka Fanni, Móricz Petra-Németh Zsófia-Spadaro Bruno, valamint Benedek-Nikli Zsombor-Lukács Anna Zsófi-Schmitzhofer Hunor voltak. Nagyon köszönöm a lelkesedést, a kitartást, a folyamatos munkát! Büszke vagyok Rátok!

Mosonszentmiklós, 2023. 03. 16.

Lukács Bettina, angol tanár

Farsang 2023.02.24.

„Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél,
Örvendezzen aki él!”


Az idei tanévben végre visszatérhettünk régi hagyományainkhoz és megrendezhettük úgy a farsangi mulatságunkat, hogy a szülőknek is lehetősége volt részt venni rajta.
A délutánt, iskolánk Dalköre nyitotta meg Évi nénivel, majd ezt követően a tanító nénik közös játékra hívták a gyerekeket. Ezután a 3. osztályosok Harry Potter témájú zenés- táncos műsora következett. A jelmezversenyünk idén is nagy sikert aratott. Voltak itt szuperhősök és szuperhősnők, focisták, különböző állatjelmezek, gyümölcsök, túró rudi, halvány lila dunszt, Coca Cola és sok egyéb ötletes jelmez. A gyerekek nagy örömére idén ismét lehetőség nyílt tombolát, fánkot és üdítőt vásárolni, melyeket jóízűen el is fogyasztottak.
Vidám, önfeledt tánccal zártuk a napot. Szép volt, jó volt, de most már jöhet a tavasz.

Fülöp-Takács Eszter
Koszta Beáta Tünde