Beiratkozás

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 Tájékoztatom, hogy az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2023. április 20-21.

 A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozással kapcsolatos döntés: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt, melyet szintén írásban közöl a szülővel.

A jogorvoslati eljárás: az Nkt. 37. § (2) bekezdés szerint az iskola döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt naptári napon belül a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 83. § (5) bekezdés alapján a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviseli.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdés a-b) pontjai alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében.

2023. április 5-én (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

 

Az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon érhető el. A bejelentkezéshez a gyermek OM azonosítójára lesz szükség és a születési dátumára. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező lesz, de felhívom a figyelmet a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, hiszen ez által jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik majd az ügyintézés.

A beiratkozás során kérem bemutatni a gyermek:

  • születési anyakönyvi kivonatát
  • személyi igazolványát
  • lakcímkártyáját

Nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

Intézményünk a 20/2012. EMMI rendelet 182/A §-ának (3) bekezdése alapján a 2023-2024- es tanévben az alábbi egyházak közreműködésével szervezi meg a hit- és erkölcstan oktatást. Ha a szülő nem él az egyházak által nyújtott lehetőséggel, a tanuló az iskola által szervezett etika oktatáson vesz részt.

Magyar Katolikus Egyház
Egyházi képviselő:
Mészáros Miklós
9155 Lébény
Templom tér 2.

Magyarországi Református Egyház
Egyházi képviselő:
Csáfordy Julianna
9200 Mosonmagyaróvár
Hunyadi u. 4.

Magyar Evangélikus Egyház
Egyházi képviselő:
Lázárné Tóth Szilvia                                    
9155 Lébény
Iskola u. 2.

A jelentkezés határideje:

  • Leendő elsősöknek a beiratkozás utolsó napjától számított két hétig, azaz  2023. május 5.
  • Jelenlegi 1-7. évfolyamos tanulóinknak 2023. május 20-ig van lehetősége az etika, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani.
  • Május 20-át követően nem áll módunkban elfogadni a jövő tanévre vonatkozó
    módosítást!

Mosonszentmiklól, 2023. április 4.

Héczné Tóth Mária

intézményvezető

Posted in Hírek.