Közlemény – Beiratkozás 2019/2020.

KÖZLEMÉNY

Beiratkozás a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő

általános iskolák első évfolyamára a 2019/2020. tanévre.

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 1. április 11. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között
  2019. április 12. (péntek) 8:00 – 19:00 óra között

Helye: iskolatitkár irodája.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény) eredeti példánya, mely tartalmazza a gyermek oktatási azonosítószámát,
 • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • a beíratáshoz mindkét szülő nyilatkozata szükséges,
 • a beiratkozáskor nyilatkozni kell, hogy az etika, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat válassza.

Az iskola beiskolázási körzete:

 Mosonszentmiklós település közigazgatási területe.

Posted in Hírek.