E-ügyintézés

Elektronikus ügyintézés bevezetése a Mosonszentmiklósi

Széchenyi István Általános Iskola és AMI-ban 

 2019/2020-es tanév

Iskolánk 2019. novemberétől bizonyos ügytípusokra bevezeti az elektronikus ügyintézés lehetőségét a gondviselők számára.

Ezek közül a leggyakoribb ügytípusok a következők:

 1. Tanulói mulasztás igazolása
 2. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása
 3. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása

Az elektronikus ügyintézés elindítását és nyomon követését ezzel a leírással segítjük.

 1. lépés: Az elektronikus ügy elindítása a KRÉTA napló felületéről:

Lépjen be a KRÉTA napló felületére https://klik030655002.e-kreta.hu címen.

Belépés után a menüben látja az e-Ügyintézés menüpontot.

Ezt kiválasztva a felület átirányításra kerül az e-ügyintézés felületére és a bejelentkeztetés is automatikusan megtörténik
Megjegyzés: Erre a felületre be lehet jelentkezni a Kréta felületétől függetlenül is a https://eugyintezes.e-kreta.hu címen a KRÉTÁ-ban használt gondviselői felhasználói névvel és jelszóval. Amennyiben nincs gondviselői felhasználó neve és jelszava, indítsa el a létrehozást!

 

Kedves Szülők!
A zeneiskolás növendékeknek 2019. szeptember 6-án pénteken 15 órától órabeosztást, illetve pótbeiratkozást tartunk.

Beiratkozás 2019/2020. – Online

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy lehetőségük van 2019. április 1-jétől a gyermekük első osztályos beiratkozását online előkészíteni, azonban emellett szükséges az intézményben a szülő személyes megjelenése és a dokumentumok bemutatása a beiratkozás idején (2019. április 11-12. 8.00 és 19.00 óra között).

Amennyiben nagyobb gyermeke már iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval.

 1. Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!
 2. Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 3. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 4. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

 1. Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!
 2. Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!
 3. Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!
 4. Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!
 5. A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

Segítséget a 0696/564-469 telefonszámon Frank Györgynétől, vagy Jenei Jánosnétól tud kérni.

Közlemény – Beiratkozás 2019/2020.

KÖZLEMÉNY

Beiratkozás a Győri Tankerületi Központ fenntartásában működő

általános iskolák első évfolyamára a 2019/2020. tanévre.

 

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 1. április 11. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között
  2019. április 12. (péntek) 8:00 – 19:00 óra között

Helye: iskolatitkár irodája.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény) eredeti példánya, mely tartalmazza a gyermek oktatási azonosítószámát,
 • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye,
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
 • a beíratáshoz mindkét szülő nyilatkozata szükséges,
 • a beiratkozáskor nyilatkozni kell, hogy az etika, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyat válassza.

Az iskola beiskolázási körzete:

 Mosonszentmiklós település közigazgatási területe.

Hitoktatás

Tisztelt Szülők!

Intézményünkben 2019. március 11-én hétfőn, 16 órakor a Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Evangélikus Egyház, és a Magyarországi Református Egyház képviselői tartanak tájékoztatót a 2019-2020-as tanév hitoktatásáról. Minden érdeklődőt várunk.

Adó 1%

Tisztelt Támogatóink!

Kérjük, hogy szíveskedjenek támogatni személyi jövedelemadójuk 1 %-ával a mosonszentmiklósi általános iskola patronálására létrehozott Protektor Alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az alapítvány hozamából oktatási eszközöket vásárolhassanak, az iskola udvarát, környezetét a gyermekek mozgásigényének megfelelően korszerűsítsék, javítsák, a sportolási lehetőségeket bővíthessék.
Adószámunk: 19111593-1-08.
KÖSZÖNJÜK!