Beiratkozás – tájékoztató

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2022. április 21-22.

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozással kapcsolatos döntés:  a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt, melyet szintén írásban közöl a szülővel.

A jogorvoslati eljárás: az Nkt. 37. § (2) bekezdés szerint az iskola döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt naptári napon belül a tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 83. § (5) bekezdés alapján a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviseli.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdés a-b) pontjai alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással benyújtott jogorvoslati kérelmek tekintetében.

2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége lesz arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába.

Az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon érhető el. A bejelentkezéshez a gyermek OM azonosítójára lesz szükség és a születési dátumára. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező lesz, de felhívom a figyelmet a szülők által megtehető előzetes adatszolgáltatás lehetőségére, hiszen ez által jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik majd az ügyintézés.

A beiratkozás során kérem bemutatni a gyermek:

  • születési anyakönyvi kivonatát
  • személyi igazolványát
  • lakcímkártyáját

Nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

Intézményünk a 20/2012. EMMI rendelet 182/A §-ának (3) bekezdése alapján a 2022-2023- es tanévben az alábbi egyházak közreműködésével szervezi meg a hit- és erkölcstan oktatást. Ha a szülő nem él az egyházak által nyújtott lehetőséggel, a tanuló az iskola által szervezett etika oktatáson vesz részt.

Magyar Katolikus Egyház
Egyházi képviselő: Mészáros Miklós
9155 Lébény Templom tér 2.

Magyarországi Református Egyház
Egyházi képviselő: Csáfordy Julianna
9200 Mosonmagyaróvár Hunyadi u. 4.

Magyar Evangélikus Egyház
Egyházi képviselő: Lázárné Tóth Szilvia
9155 Lébény Iskola u. 2.

A jelentkezés határideje:

  • Leendő elsősöknek a beiratkozás utolsó napjától számított két hétig, azaz 2022. május 6.
  • Jelenlegi 1-7. évfolyamos tanulóinknak 2022. május 20-ig van lehetősége az etika, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választást módosítani.
  • Május 20-át követően nem áll módunkban elfogadni a jövő tanévre vonatkozó módosítást!

 

Mosonszentmiklós, 2022. április 4.

 

Héczné Tóth Mária
intézményvezető

Online sportágismereti verseny

Március elején Gyöngyi néni hívta fel a figyelmemet egy online játékra. ,,Győri sportolók” címmel felső tagozatos diákok számára hirdette meg a versenyt a győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára. A megmérettetésen ismert és kevésbé ismert győri sportolókról tettek fel kérdéseket. Örömmel vettem részt a verseny. A játék nagyon tetszett, s büszkén mondhatom, hogy az élmezőnyben végeztem.

Tóka Fanni

5. osztály

Vaskakas Bábszínházban jártunk

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Lázár Ervin Program keretén belül, március 24-én, csütörtökön délelőtt, a győri Vaskakas Bábszínházba mentek iskolánk 1. osztályos tanulói. Fekete István népszerű regényéből készült színdarabot, a Vukot néztük meg. A zenés mesejáték megható történet egy kis rókának a felnőtté válásáról, aki minden nehézség ellenére a Simabőrű Ember méltó ellenfele lesz.

A gyerekek izgatottan várták ezt a napot, hisz nem volt tanítás. Fél 9-kor külön autóbusz érkezett értünk az iskolához. Az osztályból többen most ültek először buszon és mentek a Vaskakas Bábszínházba. Korán érkeztünk a helyszínre, így az előadás előtt a színház büféjében megtízóraiztunk. Több mint 200 első osztályos kisgyerek nézte meg az előadást. Mi a negyedik sorban ültünk. Közelről láthattuk a színészeket, hogyan elevenítik meg bábjaikkal a meseszereplőket, az erdei állatokat. Az előadás felejthetetlen élményekkel ajándékozott meg bennünket, kicsiket és minket „felnőtt gyerekeket” egyaránt.

Rózsáné Steininger Anikó
osztályfőnökTanulásmódszertan iskolánkban

Az 1997/98-as tanévtől kezdve évi negyven órában a felső tagozat minden évfolyamán tartunk tanulásmódszertani tréninget. Ennek lebonyolítása négy epochában történik az osztályfőnökök és – nagyobb létszámú osztályoknál csoportbontásban – a csoportvezetők segítségével. Ez a képzés a tanulás tanítása pedagógiai programunk szerves része, és egyben egyik jó gyakorlatunk is.

Az Oktatási Hivatal bázisintézménye” cím elnyerésére meghirdetett pályázat eredményeként először 2017-től 2020-ig, majd az új sikeres pályázati szakasznak köszönhetően 2020-tól 2023-ig viselhetjük e megtisztelő címet.

A szakmai érdeklődők számára különböző fórumokon és módon mutatjuk be az eddigi munkánk tapasztalatait.

2022. 03. 23-án, a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében más intézmények pedagógusai számára is szakmai napot hirdettünk, három évfolyamon egy-egy tanulásmódszertani órát mutattunk be:

Az 5. osztályban Thiravong Nikolett vezetésével kifejező olvasás,

a 6. osztályban Galántai Hajnalka vezetésével önművelés,

a 7. osztályban Molnár Gábor vezetésével olvasásfejlesztés számítógéppel témakörben.

Abban az iskolában, ahol a tanulásmódszertan tananyag, ott a tanítás lassan átalakul. A tanulók különféle munkamódszereknek köszönhetően megtanulnak együttműködni egymással, elsajátítják azokat a tanulási módszereket, technikákat, amelyeket később, a középiskolás évek alatt is hatékonyan tudnak használni.

Galántai Hajnalka

Az ötödik évfolyam az első év, amikor van tanulásmódszertan óránk. Már nagyon vártuk ezen a héten is, hogy milyen újdonságokkal fogunk megismerkedni. Nekünk, gyerekeknek fontos, hogy mennyi időt kell tanulásra fordítanunk. Az elsajátított technikák segítenek abban, hogy kevesebb idő alatt több mindent meg tudjunk jegyezni. A megtanult ismereteknek és a kialakított képességeknek köszönhetően talán még a jegyeinken is tudunk javítani. Szerintem a tanulásmódszertan egy remek tréning számunkra. Remélem, sok társam kihasználja az ezen nagyszerű kezdeményezés által nyújtott lehetőségeket.

Dobos Kornél

5. osztály

 

Kiemelkedő siker a Tudásbajnokságon

A Bendegúz Akadémia által szervezett Tudásbajnokság tanulmányi versenyen Tóka Fanni és Földi Erika 5. osztályos tanulóink elismerő oklevélben részesültek:

  • Fanni matematika tantárgyból arany fokozatot

  • Erika magyar nyelv tantárgyból bronz fokozatot kapott.

Szeretettel gratulálunk Tanítványainknak.

 

Rollereket nyertünk

Közlekedj okosan” címmel pályázatot írt ki iskolák számára a Shell vállalat. Az iskolánkból három osztály is beadta pályázatát. A 764 részvevő csapatból tíz szerencsést sorsoltak ki.

Örömhír számunkra, hogy az első osztályosaink bekerültek a nyertesek közé. Intézményünk harminc rollerrel gazdagodott. Hamarosan indulhatnak a „guruló tesiórák”!

Már nagyon várjuk, hogy kipróbálhassuk az új szerzeményeinket.

Kovács Viktória 6.o.

 

Népzeneóra Öttevényen

Március elején, a Lázár Ervin program keretében egy rendhagyó népzeneórán vehettünk részt Öttevényen. Hatalmas lelkesedéssel játszott a zenekar, húzta a talp alá valót. Egy fiatal pár pedig néptánctudását mutatta be nekünk.

Az ásványrárói és az öttevényi hetedikesekkel együtt élveztük a műsort. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a színvonalas programon.

Horváth Fanni, Bikki Dorina 7. osztály

 

A mostohát játszottam a János vitézben

Osztálytársaimmal, Földi Erikával, Riedl Annával és Tóka Fannival szerepet kaptunk a János vitéz előadásában. Azt a jelenetet adtuk elő, amikor a szerelmesek találkoznak a patak partján, s Iluska mostohája keresi őket.

Az órák közötti szünetekben a próbák vidáman teltek, sokat készültünk. Hoztunk jelmezeket, tárgyakat és még sok egyéb fontos kelléket. Anna játszotta Iluskát, Erika Jancsit, Fanni volt a mesélő, én pedig a mostoha szerepébe bújtam bele. Az előadást megtekintette Magdi néni, Niki néni, Ildikó néni és az osztálytársaink.

A színdarabot mindenki nagy figyelemmel kísérte, hatalmas sikert arattunk.

Sterkovich Zoé

5. osztály

 

Remekeltek Harry Potter rajongói

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Magyartanárként örömmel számolok be arról, hogy 2022. január második felében kialakult a hatodik alkalommal megrendezett országos Harry Potter verseny végeredménye.

A levelezős versenyen összesen 156 csapat indult, és az első 20 jutott tovább az országos döntőbe.

A Harry-rajongók csapata – Földi Erika, Riedl Anna, Sterkovich Zoé – a 42. helyen végzett.

A Potter-rajongók csapata – Riedl Bernadett, Spadaro Bruno, Tóka Fanni – pedig a 44. helyezést érték el.

Köszönöm tanítványaim munkáját, és szeretettel gratulálok a sikereikhez. Olvasni jó!

Frühwirth Ildikó

A Harry Potter versenyen kettő csapatot alkottunk. Mindannyian szorgalmasan és kitartóan dolgoztunk. Összesen száz kérdésből állt a feladatsor. Sok idő kellett ahhoz, hogy helyesen meg tudjuk válaszolni a kérdéseket. Elégedettek vagyunk az eredményekkel.

Földi Erika és Sterkovich Zoé 5. osztály